Vračilo DDV po prenehanju samostojnega podjetnika

Davčni zavezanec ima pravico zmanjšati znesek obračunanega DDV, če njegov račun za blago ali storitev ni bil plačan ali če ni bil plačan v celoti. Seveda mora to dejstvo davčnemu organu dokazati. Težave pri uveljavljanju te pravice so v preteklosti imeli predvsem tisti davčni zavezanci, ki so prenehali opravljati dejavnost in so bili izbrisani iz registra zavezancev za DDV. V sodbi X Ips 165/2014, ki je povzeta v sestavku, pa je vrhovno sodišče glede te pravice odločilo v prid davčnemu zavezancu.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 30. 06. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS