Sistem obračuna socialnih prispevkov – II. del: prispevki od dohodkov poslovodij in prokuristov

Zavarovanje je v Sloveniji obvezno tudi za poslovodje, ki so družbeniki slovenskih gospodarskih družb ali ustanovitelji zavodov in zadrug. Tako se posredno uresničuje ustavna pravica do socialne varnosti. Poslovodje pa lahko to funkcijo opravljajo tudi v okviru delovnega razmerja ali po civilni pogodbi, praviloma pogodbi o poslovodenju. Za plačilo prispevkov od dohodkov iz teh dveh oblik dela veljajo drugačna pravila.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 30. 06. 2016 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS