Vpliv izbranih dejavnikov na pripravljenost davčnega sodelovanja davčnih zavezancev z davčno upravo

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga z naslovom Vpliv izbranih dejavnikov na pripravljenost davčnega sodelovanja davčnih zavezancev z davčno upravo. Maja Matajič je v njej raziskovala, kaj vpliva na to, da so slovenski davčni zavezanci pripravljeni davčno sodelovati z davčno upravo. Tako je v teoretičnem delu proučila značilnosti in oblike takega sodelovanja, podala pregled študij o dejavnikih, ki vplivajo na to, ter podrobneje proučila dejavnike in jih razvrstila na ekonomske, psihološke in demografske, nato pa v četrtem poglavju predstavila izsledke empirične raziskave o davčnem sodelovanju.

IKS 07/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS