Služnostna pravica v sistemu DDV

Služnost je ena od stvarnih pravic in kot taka tudi predmet obdavčenja. Z vidika DDV je lahko obdavčena po splošni stopnji, izjemoma pa je lahko tega davka tudi oproščena. Vendar oprostitev velja le pri določenih vrstah služnosti, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih zahtevajo predpisi na področju DDV, da se ta storitev obravnava kot oproščeni najem nepremičnine.

Odbitek DDV od osebnih avtomobilov za nadaljnjo prodajo

Pravica do odbitka DDV od osebnih avtomobilov je močno omejena. Zavezanci, ki uporabljajo avtomobile za različne namene, se pogosto znajdejo v položaju, ko jim davčni organ ne dovoli odbiti DDV, čeprav so avtomobile že v začetku nabavili z namenom opravljanja dejavnosti, ki dovoljuje odbitek DDV.

DDV pri prometu z orodjem v lasti tujih zavezancev

Če slovenski zavezanec dobavi orodje, ki ostane na ozemlju Slovenije, mora vedno obračunati DDV. Čeprav lastnik tega orodja, ki je pri slovenskem proizvajalcu, postane tuji zavezanec, se mu samo zaradi tega še ni treba identificirati za DDV v Sloveniji. Ko pa se odloči, da bo orodje prodal na ozemlju Slovenije, prenesel v državo članico EU, kjer ima sedež, ali prodal drugemu zavezancu v drugo državo članico EU, na ozemlju Slovenije opravi obdavčljivo dobavo in se mora identificirati za DDV v Sloveniji.

Izbrana sodna praksa s področja DDPO

Sestavek predstavlja nekaj zanimivih primerov, ki na podlagi ugotovitev davčnih organov in sodne prakse oblikujejo uporabna vodila za delo v praksi. Tako morajo biti odhodki, izkazani v izkazu poslovnega izida, nedvomno povezani z obdavčenimi prihodki, da so lahko davčno priznani. Če so odhodki zasebne narave, niso davčno priznani. Izjema so odhodki iz naslova zagotavljanja bonitet zaposlenim, ki so obdavčene z dohodnino. Olajšave za investiranje ni mogoče uveljavljati za vlaganja v pohištvo in pisarniško opremo. Navidezni posli ne vplivajo na obdavčenje transakcij, saj nanj vpliva njihova ekonomska vsebina.

Sistem informiranja pri davčnem organu

Davčna tveganja so v praksi najpogosteje povezana z nepravilnim obračunavanjem in plačevanjem predpisanih obveznosti. Vendar jih zavezanci za davek lahko pomembno zmanjšajo s pravočasnim informiranjem pri davčnem organu. Za to imajo na voljo splošne informacije o obdavčenju, postavljanje vprašanj davčnemu organu, vlogo za izdajo zavezujoče informacije in sklepanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov. Ti načini informiranja se razlikujejo predvsem z vidika pravne narave, predpisane časovne odzivnosti davčnega organa in stroškov za zavezance.

Oddaja kupljenega stanovanja v najem

Stanovanjski prostori so namenjeni bivanju oseb, vendar jih podjetja kupujejo tudi za opravljanje svoje gospodarske dejavnosti ali za nadaljnjo prodajo. V takem primeru si pri nakupu stanovanja s plačanim DDV priznajo odbitek DDV. Če namen nakupa spremenijo in stanovanje oddajo v najem osebam, ki ne morejo dati izjave po 45. členu Zakona o davku na dodano vrednost, morajo ob oddaji popraviti oziroma vrniti pri nakupu odbiti DDV.

IKS 04/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS