Napoved novih sprememb ZDDPO-2

Letos smo že predstavili spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), na primer znižanje davčne stopnje in povečanje davčnih olajšav. Tokrat vam predstavljamo še štiri, ki naj bi bile sprejete v kratkem. To so možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, omejitev uporabe davčnih izgub iz preteklih let za znižanje davčne osnove, podrobnejša opredelitev storitev nerezidentov, od katerih se pri plačilu obračunava davčni odtegljaj, in razširitev davčnih olajšav za donacije.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 10. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS