Tema: POENOTENJE KONTNIH OKVIROV

Uporaba enotnega kontnega okvira in priporočenega enotnega kontnega načrta v organizacijah s kmetijsko dejavnostjo

Enotni kontni okvir in priporočeni enotni kontni načrt upoštevata tudi letošnje spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 2006, ki se nanašajo na biološka sredstva. Ne glede na različnost organizacij, v katerih se lahko opravlja kmetijska dejavnost, omogočata poenoteno knjiženje poslovnih dogodkov, povezanih z računovodenjem bioloških sredstev, pospravljenih kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 10. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS