Tema: POENOTENJE KONTNIH OKVIROV

Enotni kontni okvir in priporočeni enotni kontni načrt za vse organizacije

Slovenski inštitut za revizijo mora na podlagi zakonskih pooblastil, ki mu jih daje Zakon o revidiranju, sprejemati standarde računovodenja. V tem smislu je Strokovni svet Inštituta sprejel enotni kontni okvir in priporočljivi enotni kontni načrt, ki prinašata vrsto prednosti, saj med drugim prispevata k poenotenju računovodenja, poenostavljata računovodske postopke in dejanja, zmanjšujeta stroške računovodenja.

Dr. Marjan Odar
Datum objave: 25. 10. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS