Obračun DDV od naročnin in drugih predplačil

Z naročnino naročnik vnaprej plača dobave blaga (denimo revij), ki ga dobiva postopoma (dnevno, tedensko, mesečno, letno). Vnaprej lahko plača tudi storitve (denimo pravico do dostopa do spletne strani), ki mu jih kot naročniku opravljajo neko obdobje (dan, teden, mesec, leto). Plačana naročnina je po vsebini predplačilo in je kot takšna zavezana obračunu DDV, ki je odvisen od načina njenega zaračunavanja. Ob izpolnitvi predpisanih pogojev ima plačnik naročnine pravico do odbitka DDV.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 25. 10. 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS