Kako pravilno slabimo terjatve?

Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti, običajno navzdol. Povezana je z oceno nepoplačljivosti terjatve kot posledico dvoma ali spora o njeni poravnavi. Oslabitev organizacija vedno pripozna v letu, ko nastanejo dejavniki, ki izkazujejo dvom o poplačilu. Obremenitev poslovnega izida z odhodki šele ob odpisu terjatve lahko pomeni računovodsko napako, in ne zgolj spremembe računovodske ocene.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 05. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS