V varnem objemu neživljenjskih pravil

Pogosto opazim, da imamo računovodje raje normirana, toga in omejujoča pravila kot pa takšna, ki zahtevajo razmislek in odločanje. Je to dobro ali slabo? Je to odraz naše želje, da se izognemo tveganju ali odgovornosti, oziroma kaže na našo neprilagodljivost?

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 25. 05. 2023

Zagovorniki togih pravil pojasnjujejo, da sta z njimi zagotovljena objektivnost in nevtralnost, ki ju subjektivna presoja okoliščin onemogoča. Če so pravila enaka za vse, so vsem zagotovljeni enaki pogoji. Tako naj bi bila zmanjšana verjetnost za dvoumne razlage, hkrati pa naj bi bili zagotovljeni doslednost in primerljivost – oboje naj bi olajšalo analizo finančnih informacij. Neprožna pravila naj bi bila učinkovita, saj lahko računovodje sledijo ustaljenim postopkom, brez potreb po poglobljenem razmisleku in odločanju o vsakem posameznem primeru. Tako naj bi jim ostalo več časa za druga opravila. 

Vendar pa imajo omejujoča pravila, ki ne dopuščajo prostora za preudarek, veliko pomanjkljivosti. Poslovno okolje se hitro spreminja in stroga pravila pogosto niso skladna z novimi poslovnimi praksami in napredkom tehnologij. Toga pravila nas omejujejo pri razvoju in nas lahko zavedejo pri presoji uspešnosti. Pogosto so neučinkovita in prezapletena. V skrajnih primerih so ovira, ki ji moramo prilagoditi poslovanje. Razmišljanje o tem, s katerimi računovodskimi pristopi bomo vzpostavili upnikom všečna bilančna stanja in optimalno davčno osnovo, je lahko povod za neetično poslovanje in vzpostavitev shem za izogibanje davkom. 

Vsi deležniki, tako pisci strokovnih pravil in davčnih predpisov kot njihovi uporabniki, se moramo zavedati, da moramo iskati ravnovesje med standardiziranimi pravili ter potrebo po strokovni presoji in razmisleku. Pravila, primerna za tovarno čokolade, morda ne bodo podala prave slike delovanja bolnišnice ali kmetije. Logiko obdavčitve trgovanja s hlodovino morda ne bomo mogli uporabiti pri transakcijah s kriptovalutami. Vrhunskega športnika ne moremo obdavčiti z enakimi vatli kot avtomehanika. 

Poslovno okolje se nenehno spreminja in temu se prilagajajo tudi pravila, s katerimi zaznavamo dogajanje v njem. Ker računovodje delujemo v poklicu, katerega značilnost so nenehne spremembe, je prav, da smo z novostmi seznanjeni. In prav seznanjanje s strokovnimi novostmi in njihov prenos v prakso je poslanstvo Zveze RFR, ki smo mu zavezani že več kot 60 let. 

IKS 06/2023


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS