Posebnosti pri knjiženju drobnega inventarja

Nadomestni deli in nadomestna oprema ter oprema za vzdrževanje so vsebinsko drobni inventar. Če je njihova doba koristnosti daljša od leta dni, organizacija pa jih uporablja za opravljanje dejavnosti, jih razvrsti med opredmetena osnovna sredstva. Ta pa dopuščajo poenostavitev in za razbremenitev administriranja pripoznavanje med materialom. Se pa v zvezi s tem v praksi pojavlja kar nekaj dilem.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 25. 05. 2023 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS