Računovodenje poslov s kriptovalutami

Pravne ali fizične osebe s kriptovalutami, ki so trenutno zelo priljubljene, dosegajo velike zaslužke. Kljub številnim pojasnilom davčnih organov glede obdavčitve takih poslov pa organi, zadolženi za sprejemanje računovodskih standardov, tudi na mednarodni ravni, še kar molčijo. Računovodski standardi namreč ne dajejo jasnega odgovora, kakšne vrste sredstva kriptovaluta sploh je: ali je denar, finančni instrument, neopredmeteno sredstvo, zaloga ali celo povsem nova vrsta sredstva.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 28. 09. 2017 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS