Sočasna dejavnost v več državah EU

Občasno osebe opravljajo dejavnost v dveh državah članicah. Včasih pa v eni državi opravljajo dejavnost, v drugi pa so zaposlene. Pri tem je treba razlikovati, kdaj gre za sočasno samozaposlitev, kdaj pa le za samonapotitev samozaposlenega. Pravila veljajo tudi za samozaposlene mednarodne cestne prevoznike. Oseba mora med drugim vedeti, v kateri državi ureja zavarovanje.

Nastanitvena dejavnost v Sloveniji in na Hrvaškem

Vedno več oseb opravlja nastanitveno dejavnost v dveh državah članicah, nekateri pa to dejavnost kombinirajo z zaposlitvijo v drugi državi članici. Pogosto opravljajo nastanitveno dejavnost na Hrvaškem, vendar morajo rezidenti ta dohodek napovedati tudi v Sloveniji. Posebna pravila veljajo za obremenitev s prispevki. Določiti je treba pristojno zakonodajo za zavarovanje.

Obvezne priloge k zahtevku za identifikacijo pri DDV

Glede obveznosti identifikacije za DDV že vrsto let veljajo enaka pravila, saj se materialni predpisi na tem področju niso bistveno spremenili. Je pa bila s 1. januarjem 2017 uveljavljena novost, da je za postopke dodelitve te številke pristojen Finančni urad Nova Gorica. Ob tem je Furs izdal obvestilo, v katerem poziva davčne zavezance, naj že hkrati z zahtevkom za identifikacijo posredujejo tudi priloge, čeprav niso predpisane.

Obračun DDV od ukradenega blaga

Pri kraji blaga se zavezanci srečajo z več vprašanji. Pomembno je vedeti, da jim pravica ob nabavi odbitega DDV načeloma ostane. Glede na okoliščine primera pa morajo presojati, ali se kraja šteje za promet blaga, od katerega je treba obračunati DDV, ali pa so morda dolžni popraviti ob nabavi odbiti DDV.

Sodna praksa s področja transfernih cen

Furs opravlja ciljno usmerjene nadzore transfernih cen že več kot deset let in v tem času se je izoblikovala sodna praksa, ki daje koristne napotke tako davčnemu organu kot tudi davčnim zavezancem, kako delovati v praksi glede mednarodnih transakcij med povezanimi osebami.

Prodaja stavbnega zemljišča oziroma objekta z zemljiščem z vidika DDV

Obdavčitev z DDV se pri nepremičninah razlikuje glede na njihovo vrsto. Tako je dobava nepozidanega stavbnega zemljišča obdavčena z DDV, medtem ko je dobava starega objekta s pripadajočim zemljiščem tega davka oproščena. Napačna opredelitev, ki vodi do napačne obdavčitve z DDV, ima pogosto za posledico odvzem pravice do odbitka DDV. V sestavku je zbranih nekaj tipičnih primerov napačnih ravnanj davčnih zavezancev pri obdavčitvi nepremičnin v sistemu DDV.

Identifikacija za DDV za tujce

Vsak domači ali tuji davčni zavezanec se mora pred začetkom opravljanja dejavnosti v Sloveniji identificirati za DDV, vendar zakonodaja predpisuje nekatere izjeme. Identifikacija za zavezance brez sedeža v Sloveniji ni obvezna, če opravljajo le nekatere oproščene dobave blaga oziroma storitev s pravico do odbitka DDV.

Kako se v davčnem nadzoru pravilno pritožimo

Davčni zavezanci se lahko pritožijo zoper sklepe in odločbe, ki so bili izdani v davčnem nadzoru, če je pritožba z zakonom dopustna. Pravico do pritožbe lahko uveljavljajo, tudi kadar odločba ni izdana. Pritožba mora biti pravočasna, v njej pa je treba utemeljiti in dokazati obstoj vsaj enega od zakonsko določenih pritožbenih razlogov.

Odpravnina pri odpovedi in izteku pogodbe za določen čas

Odpravnina je namenjena zagotavljanju socialne varnosti delavca ob prehodu v brezposelnost (upokojitev) in je nadomestilo za njegovo dotedanje delo pri delodajalcu. Zakon o delovnih razmerjih določa, v katerih primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi je delavec upravičen do izplačila odpravnine, in predpisuje velikost odpravnine. Že dobra štiri leta pa so do odpravnine ob določenih pogojih upravičeni tudi delavci, ki se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas.

IKS 10/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS