Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Izkaz prihodkov in odhodkov pravnih oseb zasebnega prava

SRS 36 določa, da mora pravna oseba zasebnega prava ločeno izkazovati javnofinančne prihodke, prihodke, dosežene z opravljanjem javne negospodarske službe, in lastne prihodke. Odhodki morajo biti razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v sestavo stroškov po njihovih vrstah.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 29. 01. 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS