Posredovanje letalskih vozovnic

Posebnost letalskih vozovnic je zapis imena in priimka potnika na njih, zaradi česar so neprenosljive. Za obračun DDV in vpis v poslovne knjige je zato pomembno, kdo jih je prodal (prevoznik ali posrednik) in kdo kupil (potnik ali posrednik). Tudi posrednik mora zaradi obračuna DDV od dosežene provizije in vpisa v poslovne knjige vedeti, kdo je naročil posredovanje – prevoznik sam ali kupec.

Obdavčitev gradnje in vzdrževanja gozdnih cest z DDV

Gozdne prometnice so namenjene predvsem prevozu gozdnih lesnih sortimentov. Gradnja in vzdrževanje tistih prometnic, ki so namenjene izključno izkoriščanju gozdov, se šteje za gozdarsko storitev, ki je obdavčena z DDV 9,5 %. Gradnja in vzdrževanje prometnic, ki se uporabljajo tudi v druge namene, je gradbena storitev: gradnja je obdavčena z DDV 22 %, vzdrževanje pa z DDV 9,5 %.

Oprostitve DDV na področju varstva otrok in izobraževanja

Oprostitev DDV pri storitvah varstva otrok in izobraževanja ter z njimi povezanih dobavah blaga in storitev je odvisna od izpolnjevanja številnih pogojev. Davčni zavezanci, ki delujejo na področju teh dejavnosti, morajo ugotoviti, ali predpisane pogoje izpolnjujejo. Pri tem si lahko pomagajo tudi z razlagami, zbranimi v tem sestavku, ter s pojasnili pristojnih organov in številnimi primeri s tega področja.

Vpliv subvencij na obveznost za DDV

Včasih prejeta subvencija vpliva na ceno dobavljenega blaga in opravljenih storitev. Takrat mora prejemnik ta vpliv izločiti, da dodeljena subvencija ne bi vplivala na proračunske prihodke države. Kadar subvencija vpliva na ceno neposredno, mora zavezanec od nje obračunati DDV. Kadar vpliva na ceno, pa z njo ni neposredno povezana, zavezanec vpliv nevtralizira s prilagoditvijo odbitka DDV. Pri tem ločeno obravnava svojo neobdavčljivo dejavnost. V sklopu obdavčljive dejavnosti lahko subvencijo vključi v izračun odbitnega deleža ali pa v ločeno obravnavo oproščene oziroma obdavčene dejavnosti. Subvencije, ki ne vplivajo na ceno blaga in storitev, zavezanec izvzame iz obravnave z vidika DDV.

Tranzitni postopek

Zunanji tranzitni postopek omogoča gibanje neskupnostnega blaga od enega kraja na carinskem območju EU do drugega brez plačila dajatev. Z njim carinski organi začasno odobrijo odlog plačila dajatev, ki se obračunavajo pri uvozu. Prav tako se v takem primeru ne uporabijo ukrepi trgovinske politike, kot so protidampinške dajatve. Formalnosti iz naslova uvoznega carinjenja se namesto v kraju vstopa blaga opravijo v namembnem kraju znotraj carinskega območja EU.

Kako izplačamo obresti v tujino

Iz tujine zaračunane obresti moramo pravilno evidentirati in ob izplačilu obračunati davčni odtegljaj. Pri tem je pomembno določiti trenutek nastanka obveznosti za obračun davčnega odtegljaja, predvsem pa davčno stopnjo, oziroma ugotoviti, ali ga je sploh treba obračunati. V sestavku je opisano, kako ravnati, da bodo davščine pravilno poravnane in hkrati ne bodo nepotrebno breme za davčnega zavezanca. Pogosto se da davčno breme iz naslova davčnega odtegljaja zmanjšati ali odpraviti.

IKS 10/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS