Oprostitve DDV na področju varstva otrok in izobraževanja

Oprostitev DDV pri storitvah varstva otrok in izobraževanja ter z njimi povezanih dobavah blaga in storitev je odvisna od izpolnjevanja številnih pogojev. Davčni zavezanci, ki delujejo na področju teh dejavnosti, morajo ugotoviti, ali predpisane pogoje izpolnjujejo. Pri tem si lahko pomagajo tudi z razlagami, zbranimi v tem sestavku, ter s pojasnili pristojnih organov in številnimi primeri s tega področja.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 26. 09. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS