Kako izplačamo obresti v tujino

Iz tujine zaračunane obresti moramo pravilno evidentirati in ob izplačilu obračunati davčni odtegljaj. Pri tem je pomembno določiti trenutek nastanka obveznosti za obračun davčnega odtegljaja, predvsem pa davčno stopnjo, oziroma ugotoviti, ali ga je sploh treba obračunati. V sestavku je opisano, kako ravnati, da bodo davščine pravilno poravnane in hkrati ne bodo nepotrebno breme za davčnega zavezanca. Pogosto se da davčno breme iz naslova davčnega odtegljaja zmanjšati ali odpraviti.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 09. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS