Obdavčitev gradnje in vzdrževanja gozdnih cest z DDV

Gozdne prometnice so namenjene predvsem prevozu gozdnih lesnih sortimentov. Gradnja in vzdrževanje tistih prometnic, ki so namenjene izključno izkoriščanju gozdov, se šteje za gozdarsko storitev, ki je obdavčena z DDV 9,5 %. Gradnja in vzdrževanje prometnic, ki se uporabljajo tudi v druge namene, je gradbena storitev: gradnja je obdavčena z DDV 22 %, vzdrževanje pa z DDV 9,5 %.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 26. 09. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS