Velikost in pravna podlaga za izplačilo solidarnostne pomoči

Nepredvidljivi dogodki, kot so bolezni ali naravne nesreče, neredko prizadenejo delavce ali njihove bližnje. V takih primerih jim delodajalec lahko izplača solidarnostno pomoč. Velikost in pogoji zanjo so za javne uslužbence in funkcionarje določeni v Zakonu za uravnoteženje javnih financ in kolektivnih pogodbah. Pri zasebnikih pa izplačilo solidarnostne pomoči ni zakonsko obvezno, razen če je določena v kolektivni pogodbi dejavnosti, podjetniški kolektivni pogodbi ali internem aktu.

mag. Nina Scortegagna Kavčnik
Datum objave: 28. 09. 2022 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS