Knjiženje prejetih in danih popustov

Kaj je verodostojna listina za knjiženje pri prejetih in danih popustih, v praksi ostaja težava. Je to račun, dobropis ali morda kaj drugega? Verodostojnost listine je bolj povezana s problematiko pravilnosti obračunavanja DDV in s tem povezanimi zahtevami po izdaji dokumentov kot pa z računovodsko obravnavo. Za pripoznavanje prejetih in danih popustov v poslovnih knjigah organizacija dobropisa namreč sploh ne potrebuje. Verodostojna listina je dogovor, ki je sklenjen s kupcem. Ta pa je lahko pisni ali ustni.

mag. Andreja Mušič
Datum objave: 28. 09. 2022 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS