Oblačno, nadzorovano in varovano

Računovodjo si romantično predstavljamo kot mojstra poklica, ki z uporabo zahtevnih strokovnih znanj vzpostavi pregled preteklega poslovanja in po tem, ko ga analizira, predlaga načrt prihodnjega delovanja ter spremlja doseganje načrtovanega. Na tak način naj bi računovodje prispevali k uresničevanju ciljev organizacij.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 31. 05. 2018

A to nesporno temeljno poslanstvo računovodskega poklica je prepogosto okrnjeno zaradi procesov in nalog, ki se v vsakdanjem delu računovodij razraščajo kot plevel. S tehnološkimi spremembami se podatki in obdelave selijo na oddaljene strežnike. Roki za poročanje poslovodstvu in zunanjim uporabnikom informacij se krajšajo. Procesi obdelave podatkov se avtomatizirajo. Posledično narašča raven informacijskih, pada pa raven finančno-računovodskih znanj. Nove tehnologije zahtevajo finančna vlaganja in spreminjajo ustaljene delovne procese.

Vsak poslovni korak je tudi vedno bolj nadzorovan. Preprečevanje kriminalnih in terorističnih dejanj je državi ponudilo priročen izgovor za vzpostavitev nadzornega sistema v organizacijah. Stroškovno, kadrovsko in organizacijsko tovrsten nadzor seveda bremeni organizacijo, čeprav to vsiljeno evidentiranje in poročanje ne prispeva k uspešnejšemu poslovanju.

Vzporedno s povečevanjem nadzora se krepijo zahteve za varovanje občutljivih podatkov. Poslovnim potrebam, ki so posledica tržnega boja in ohranjanja prednosti pred konkurenco, so se pridružila stroga pravila na področju varstva osebnih podatkov. Zaradi birokratske kratkovidnosti se vsi ubadamo s posledicami prikrite trgovinske vojne med EU in ameriškimi informacijskimi velikani.

Preobremenjeni s poslovanjem v oblaku (ki generira vedno nove opravke), pripravo poročil (ki so sama sebi namen) in varovanjem podatkov (ki nikogar ne zanimajo) računovodje vse bolj pozabljamo na svoje poslanstvo. Vprašajmo se, ali smo še na pravi poti. Se pomikamo proti cilju, ki smo si ga zastavili, ali smo morda zaradi ovir in motenj zašli? Če smo zašli, poiščimo pravo pot do prvotnega cilja ali pa se sprijaznimo z ugotovitvijo, da pravega cilja žal ne bomo dosegli. Če je tako, se moramo sprijazniti tudi z dejstvom, da nismo več računovodje.

IKS 06/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS