Realnost, bolj zapletena od fikcije

Med reševanjem problema se mora filmski ali knjižni junak pogosto spopasti tudi s hladnokrvnim birokratskim strojem. V teh zgodbah so namreč pravila zapisana tako, da dopuščajo različne interpretacije, včasih pa jim preprosto ni mogoče slediti. V nekaterih zgodbah pravila veljajo le za nekatere, drugim pa je dopuščeno vse. Ne tako redko se tudi zgodi, da omenjeni hladnokrvni stroj pravila razume po svoje ali pa jih celo poljubno spreminja.

Dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 25. 04. 2018

Taki procesi se ne dogajajo le v romanih Franza Kafke. Z njimi se srečujemo tukaj in zdaj. Eksplozivno zmes pa tovrstni zapleti dosežejo, ko neživljenjske rešitve evropskih birokratov združimo z neučinkovitostjo in aroganco slovenskih uradnikov ter političnimi preigravanji vladajočih elit. Tako se nam na primer zgodi, da plemeniti cilj zaščite osebnih podatkov evropski birokrati zapišejo v uredbo na 88 straneh in jo nadgradijo s smernicami in pojasnili na več kot 500 straneh. Ker slovenskim uradnikom in politikom v dveh letih od uveljavitve uredbe ni uspelo z njo uskladiti slovenskih predpisov, bomo v Sloveniji za zaščito osebnih podatkov od 25. maja uporabljali neposredno uredbo in smernice. Lahko pričakujemo, da bo zmeda popolna.

Podobno se nam že dogaja na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Medtem ko zaradi neživljenjskih določb tisoči krpajo interne akte, izdelujejo ocene tveganja, pripravljajo sezname indikatorjev, postavljajo pooblaščence in prepisujejo podatke o dejanskih lastnikih iz ene javne evidence v drugo, nam mediji sporočajo, da je Mikiju Miški uspelo oprati milijardo.

Da bi vam nekoliko olajšali sobivanje z najnovejšimi uradniškimi inovacijami, bomo na Zvezi RFR v začetku maja organizirali posvetovanje. Na njem bomo govorili o pravilih varovanja osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) in ukrepih za preprečevanje pranja denarja. Kot vedno bomo tudi tokrat pozorni na posebnosti, s katerimi se srečujejo vsi, ki delujejo v računovodskih in sorodnih poklicih. Upamo, da vam bodo predstavljene vsebine pomagale pri razreševanju kafkovskih zapletov v vašem poklicem življenju.

IKS 05/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS