Vpliv MSRP 17 na računovodske izkaze zavarovalnice

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Analiza vpliva uvedbe MSRP 17 na izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega položaja življenjske zavarovalnice je ena od letošnjih nagrajenk. Avtorica je v nalogi preučevala razlike med trenutno veljavnim standardom za zavarovalne pogodbe MSRP 4 in novosprejetim standardom MSRP 17. Zanimalo jo je, na kakšen način bodo pripravljeni računovodski izkazi po MSRP 17.

Ko računovodje spregovorijo o smislu plačevanja davkov

Zveza RFR je tudi letos organizirala Dneve računovodij, zdaj že tradicionalni osrednji strokovni dogodek na področjih računovodstva, davščin in financ. Na srečanju, na katerem se je zbralo več kot 400 udeležencev, je največ pozornosti širše javnosti vzbudilo soočenje mnenj vidnih spremljevalcev stroke o pomenu plačevanja davkov.

IKS 06/2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS