Vpliv MSRP 17 na računovodske izkaze zavarovalnice

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Analiza vpliva uvedbe MSRP 17 na izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega položaja življenjske zavarovalnice je ena od letošnjih nagrajenk. Avtorica je v nalogi preučevala razlike med trenutno veljavnim standardom za zavarovalne pogodbe MSRP 4 in novosprejetim standardom MSRP 17. Zanimalo jo je, na kakšen način bodo pripravljeni računovodski izkazi po MSRP 17.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS