Poročanje Ajpesu: organizacije, ki računovodijo po SRS

Pravne osebe zasebnega prava (v glavnem gre za organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo po SRS), morajo podatke o svojem poslovanju za poslovno leto 2017 oddati Ajpesu najkasneje do 31. marca 2018. Ker je to sobota, ko Ajpes ne dela, ponedeljek pa je praznik, jih bodo morale oddati najkasneje v torek, 3. aprila. Manjše organizacije lahko pri poročanju uporabijo tudi poenostavljeno obliko.

Posebnosti poročanja Ajpesu po pravnoorganizacijskih oblikah

Čeprav se je s spremembo SRS v letu 2016 poročanje organizacij v marsičem poenotilo, pa posamezne razlike ostajajo. Tako je poročanje nekoliko drugačno glede na pravnoorganizacijsko obliko. Prav tako ostajajo razlike med organizacijami, ki lahko uporabijo poenostavitev, s katero izpolnijo obveznost tako za državno statistiko kot za javno objavo, in tistimi, ki jim to ni omogočeno.

Kontrola in primerjava premoženjske bilance z bilanco stanja

Seštevek vseh bilanc stanja ne predstavlja vrednosti konsolidirane premoženjske bilance države in občin, ki je končni rezultat tristopenjske konsolidacije. Posamezna bilanca stanja namreč ni enaka posameznim postavkam premoženjske bilance. Pri vključevanju podatkov iz bilance stanja v premoženjsko bilanco je zaradi načina medsebojnega izločevanja posameznih med seboj enakih oziroma nasprotnih si kategorij zato zelo velik poudarek na analitičnih podatkih.

IKS 02/ 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS