Poročanje Ajpesu: organizacije, ki računovodijo po SRS

Pravne osebe zasebnega prava (v glavnem gre za organizacije, ki računovodske izkaze sestavljajo po SRS), morajo podatke o svojem poslovanju za poslovno leto 2017 oddati Ajpesu najkasneje do 31. marca 2018. Ker je to sobota, ko Ajpes ne dela, ponedeljek pa je praznik, jih bodo morale oddati najkasneje v torek, 3. aprila. Manjše organizacije lahko pri poročanju uporabijo tudi poenostavljeno obliko.

Mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 25. 01. 2018


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS