Kontrola in primerjava premoženjske bilance z bilanco stanja

Seštevek vseh bilanc stanja ne predstavlja vrednosti konsolidirane premoženjske bilance države in občin, ki je končni rezultat tristopenjske konsolidacije. Posamezna bilanca stanja namreč ni enaka posameznim postavkam premoženjske bilance. Pri vključevanju podatkov iz bilance stanja v premoženjsko bilanco je zaradi načina medsebojnega izločevanja posameznih med seboj enakih oziroma nasprotnih si kategorij zato zelo velik poudarek na analitičnih podatkih.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS