Računovodenje poslov s kriptovalutami

Pravne ali fizične osebe s kriptovalutami, ki so trenutno zelo priljubljene, dosegajo velike zaslužke. Kljub številnim pojasnilom davčnih organov glede obdavčitve takih poslov pa organi, zadolženi za sprejemanje računovodskih standardov, tudi na mednarodni ravni, še kar molčijo. Računovodski standardi namreč ne dajejo jasnega odgovora, kakšne vrste sredstva kriptovaluta sploh je: ali je denar, finančni instrument, neopredmeteno sredstvo, zaloga ali celo povsem nova vrsta sredstva.

Rudarjenje kriptovalut

Število kriptovalut v obtoku se povečuje s postopkom, ki mu rečemo rudarjenje. Tisti računalnik, ki zmaga z najbolj zapletenim algoritmom potrditve izvedenih transakcij prodaj in nakupov kriptovalut, je za svoje delo nagrajen z novoizdano kriptovaluto. Ampak rudarjenje nima prav nobene skupne točke z ustvarjanjem ali pridobivanjem nove rude, kot je zlato. V računovodskem pogledu gre za opravljanje storitev.

Povračila stroškov kot drugi dohodki fizičnih oseb

Med druge dohodke sodijo tudi povračila stroškov fizičnim osebam, s katerimi izplačevalec ni ne v delovnem ne v storitvenem razmerju. Take dohodke pogosto izplačujejo društva, prostovoljske organizacije, državni organi in druge nepridobitne organizacije. Izplačevalec mora pri tem vedeti, kdaj so povračila stroškov obdavčena v celoti in kdaj le delno in kdaj so v celoti neobdavčena.

IKS 10/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS