Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področja računovodstva, financ in revizije. Magistrska naloga z naslovom Sodelovanje med pooblaščenimi revizorji in pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti je ena od nagrajenih najboljših magistrskih nalog. Avtorica je v nalogi preučevala sodelovanje med revizorji in ocenjevalci vrednosti v praksi ter njegove učinke. Raziskovala je, na kakšen način in kako pogosto ti strokovnjaki sodelujejo, in preučevala, koliko je tako sodelovanje potrebno.

Sara Kresnik, mag. ekon. in posl. ved
Datum objave: 25. 05. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS