Odgovorni ugotavljajo, da se pri odločanju lahko najbolj zanesejo na računovodske podatke

Ob 60. obletnici delovanja Zveze RFR bomo vse leto objavljali pogovore z zanimivimi posamezniki, ki so odigrali pomembno vlogo pri razvoju računovodstva in financ. Mateja Vraničar Erman, po izobrazbi pravnica, aktualna ministrica za finance, je prva ženska na tem položaju. Je tudi prva, ki se je na vrh resorja povzpela kot uradnica ministrstva, kjer je zaposlena že 24 let. Z ministrico je Zveza RFR sodelovala že ob uvajanju davka na dodano vrednost, zato bi lahko rekli, da gre za dolgoletno in obojestransko "poznanstvo".

Ali računovodski izkazi družb na Ljubljanski borzi prenesejo test Benfordovega zakona?

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto razglasi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je bila med take uvrščena magistrska naloga Nataše Omerzu. Naloga raziskuje računovodske izkaze v luči Benfordovega zakona, ki ga je avtorica preizkusila na računovodskih izkazih slovenskih organizacij, ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev. Ti izkazi so bili (med drugim) tudi predmet presoje pooblaščenih revizorjev.

IKS 05/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS