Obdavčitev bonitet

Boniteta je ugodnost zaposlenega. Praviloma je obdavčena z dohodnino in prispevki za socialno varnost. Pogosta je tista za zasebno uporabo službenega vozila, obdavčene pa so tudi druge. Manjše ugodnosti niso obdavčene, treba pa je izpolniti določene pogoje. Stroški so davčno priznani, če so ugodnosti obdavčene z dohodnino. Če pa ugodnosti niso obdavčene, stroški zasebne narave niso davčno priznani.

Davčna upravičenost stroškov team buildinga

Team building postaja vse bolj uveljavljen način usposabljanja v organizacijah. Te lahko izbirajo med množico tipov tovrstnih usposabljanj, ki se med seboj močno razlikujejo, zato njihova davčna obravnava ni enoznačna. Pri pravem team buildingu so stroški davčno priznani, za delavca pa niso obdavčeni dohodek. Zato je treba sprejeti sodila ali usmeritve, kako ločiti pravi team building od zasebnih druženj in izletov, ki jih plača organizacija.

Sprememba osnove za DDV pri popustih, preklicih naročil in v drugih primerih

Davčna osnova pri DDV je vse, kar je plačilo za blago ali storitev. Dani popusti, reklamacije in preklici naročil pa povzročijo njeno zmanjšanje. Hkrati z davčno osnovo se tako zmanjšata obračunani DDV pri dobavitelju in odbiti DDV pri kupcu. Dobavitelj obračunani DDV pod določenimi pogoji lahko zmanjša, medtem ko je kupec za predhodno odbiti DDV to obvezan storiti. Davčna osnova se lahko naknadno tudi poveča, denimo pri podražitvi dobave ali spremembi dogovora.

Kdaj obračunati prispevke od dohodkov tujcev podjemnikov iz EU

Tudi od dohodkov tujcev podjemnikov iz EU je v nekaterih primerih treba obračunati prispevke za socialno varnost. Izplačevalcu zdravstvenih prispevkov ni treba obračunati, če prejemnik ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa mora obračunati, če se po pravilih o koordinaciji sistema socialne varnosti v EU uporabi slovenska zakonodaja.

Načela davčnih postopkov in spremembe Zakona o davčnem postopku

Vsi davčni postopki temeljijo na načelih, ki preprečujejo samovoljnost in arbitrarnost davčnega organa pri odločanju ter varujejo javne koristi in pravice davčnih zavezancev. Zadnja sprememba Zakona o davčnem postopku je z ukinitvijo pisne seznanitve pred izdajo zapisnika v inšpekcijskih postopkih vplivala na pravico davčnih zavezancev do vnaprejšnje seznanjenosti z obveznostmi in varovanje pravic in s tem zmanjšala obseg njihovih pravic.

Vnaprejšnji cenovni sporazumi na področju transfernih cen

Za gospodarsko rast in zaposlovanje v državi je nujna prisotnost mednarodnih podjetij in z njo tudi naložbe. Naloga države je tako zagotoviti stabilno poslovno okolje. Slovenija z letom 2017 kot ena zadnjih držav v Evropski uniji uvaja možnost sklenitve vnaprejšnjih cenovnih sporazumov ali tako imenovanih APA sporazumov. Njihov glavni cilj je zagotoviti upoštevanje neodvisnega tržnega načela v transakcijah med povezanimi podjetji in tudi pravno varnost davčnim zavezancem.

Uporaba konvencije za nazaj

V preteklosti se je že dogajalo, da sta se državi pogodbenici dogovorili, da se posamezna konvencija uporablja za nazaj. Tudi obvestila o začetku veljavnosti in uporabe konvencije so včasih objavljena z veljavnostjo za nazaj. Kako zavezanci uveljavljajo ugodnosti iz konvencije, kadar je tako obvestilo objavljeno v Uradnem listu s skoraj dvomesečno zamudo, je sicer opisano na primeru konvencije s Kazahstanom, a je problematika širša.

Odbitek DDV od stroškov nastanitve in prehrane

Zavezanci pri svojem poslovanju pogosto prejmejo tudi račune za nastanitev in prehrano. Postavlja se vprašanje, kdaj smejo odbiti DDV, ki je pri tem zaračunan, in kdaj ne, obenem pa še, kako naj obravnavajo tovrstne račune, ki jih izdajo tuji davčni zavezanci, in na njih zaračunani DDV. Kljub jasnim pojasnilom pristojnih organov še vedno nastajajo težave pri pravilni opredelitvi namena nastanitve in prehrane v konkretnih primerih.

IKS 04/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS