Pomen nepomembnosti

Natančnost je prav gotovo ena od pomembnih vrlin računovodij. A natančnost lahko hitro preraste v drobnjakarstvo, s katerim ob pomanjkljivi strokovnosti ali neustrezni organizaciji dela izgubimo pregled nad celoto. In to je nevarno, saj zaradi proučevanja listja na enem drevesu ne vidimo več gozda.

Dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 30. 03. 2017

Računovodski izkazi in pojasnila k njim morajo vsebovati informacije, ki jih uporabniki potrebujejo za sprejemanje gospodarnih odločitev. Biti morajo ustrezne, razumljive, primerljive in zanesljive. Ob tem pa je treba upoštevati koncept pomembnosti. Pomembno je predstaviti tiste informacije in zneske, katerih opustitev bi bistveno vplivala na odločitve uporabnikov izkazov. In enako pomembno je, da se sicer resnične, a nebistvene informacije opusti. V nasprotnem le zastirajo pogled in meglijo sliko.

Dober računovodja mora torej presoditi, katere in kako natančne informacije so v posameznem primeru potrebne, ter organizirati knjigovodsko službo tako, da uporabnikom zagotavlja samo uporabne podatke. Velike in nepregledne količine informacij, podane brez ustreznih kriterijev, ne kažejo naše strokovnosti, temveč nemoč določiti, kaj je pomembno. Postanemo navadni pisarji, ki nekritično prepisujemo in seštevamo zneske.

Pri sodobnem računovodenju je torej treba ločiti pomembno od nepomembnega. Spomnite se na to, ko vas bodo naslednjič vprašali, kako zaokrožiti vrednosti v računovodskih izkazih. Letos jih Ajpesu prvič po dolgih letih oddajamo nezaokrožene. V evrih in centih. Menda smo tako želeli računovodje.

IKS 04/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS