Načela davčnih postopkov in spremembe Zakona o davčnem postopku

Vsi davčni postopki temeljijo na načelih, ki preprečujejo samovoljnost in arbitrarnost davčnega organa pri odločanju ter varujejo javne koristi in pravice davčnih zavezancev. Zadnja sprememba Zakona o davčnem postopku je z ukinitvijo pisne seznanitve pred izdajo zapisnika v inšpekcijskih postopkih vplivala na pravico davčnih zavezancev do vnaprejšnje seznanjenosti z obveznostmi in varovanje pravic in s tem zmanjšala obseg njihovih pravic.

Mojca Šircelj
Datum objave: 30. 03. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS