Primer priprave obračuna DDPO za leto 2016

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb morajo sestaviti tudi davčni obračun za leto 2016 in ga davčnemu organu prek sistema eDavki oddati najpozneje do 31. marca 2017. V njem morajo upoštevati posebno davčno obravnavo nekaterih prihodkov in odhodkov. Zadnje spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb denimo vplivajo na znesek akontacije DDPO za leto 2017.

Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2016

Vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, morajo sestaviti davčni obračun za preteklo leto. To velja tudi za tiste, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Obrazec za davčni obračun oziroma nekatere priloge so bile nekoliko spremenjene. Zavezanci naj pozornost namenijo tudi poslom s povezanimi osebami in uporabi sredstev tudi za zasebne namene. Davčni obračun morajo oddati najkasneje do 31. marca 2017.

Kdaj je dovoljeno gotovinsko poslovanje

Z gotovinskim poslovanjem se srečujejo bolj ali manj vse pravne in fizične osebe. Pogosto je to pomemben del poslovanja, denimo v trgovini, lahko pa je le občasna oblika, na primer v šolah. Predpisi določajo nekatere omejitve plačevanja z gotovino pri nakupu ali prodaji blaga in storitev pa tudi za različne vrste izplačil fizičnim osebam. Prav tako določajo nadzor nad nekaterimi nakazili sredstev med pravnimi osebami.

Odbitni delež v luči sodne prakse

Davčni zavezanci z mešano dejavnostjo (oproščeno in obdavčeno) imajo pravico le do delnega odbitka DDV. Pri teh zavezancih, ki odbitek DDV lahko ugotavljajo z odbitnim deležem, v praksi pogosto nastanejo dileme, katere promete vključiti v formulo za izračun odbitnega deleža in katerih ne. Med najbolj problematične sodijo finančne transakcije in subvencije, o čemer je večkrat odločalo tudi Sodišče EU.

IKS 03/ 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS