Poslovno poročilo za poslovno leto 2016

Sestavni del letnega poročila gospodarskih družb, ki so zavezane k reviziji računovodskih izkazov, je poslovno poročilo. V njem družba prikaže razvoj in izide poslovanja za leto, za katero poroča. Za druge organizacije pa področni zakoni določajo, da morajo pripraviti poročilo o poslovanju, a običajno ne določajo njegove vsebine.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 23. 02. 2017


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS