Davčni postopek – moč argumenta ali argument moči

Malo je takih, ki so do davkov ravnodušni. Še manj takih, ki pomen davkov razumejo. Ko pogovor nanese nanje, sogovornik običajno odreagira čustveno in ideološko. Opiše jih ali kot od države zapovedano dobrodelnost ali kot uzakonjeno krajo zasebnega premoženja. Seveda davki v sodobni demokratični družbi niso ne dobrodelnost ne kraja, temveč dogovorjen način, kako del zasebnega premoženja in dohodka nameniti za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb z jasnim ciljem – izboljšati kakovost življenja v družbi.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 29. 09. 2016

Čeprav velja družbeno soglasje, da del zasebnega premoženja namenjamo za skupne potrebe, imajo plačniki o davkih podobno mnenje kot o naravnih nesrečah in pikih insektov. Ko se jim ne moreš izogniti, je najlažje, da jih stoično prenašaš in ob upoštevanju pravil poskušaš omejiti škodo, ki pri tem lahko nastane. Od doslednosti pravil in njihovega upoštevanja s strani vseh deležnikov pa je odvisna davčna kultura družbe in s tem v veliki meri tudi njena uspešnost.

Pravila, kako določiti velikost davčne obveznosti ter kako davke pobrati in nadzirati, urejajo materialni in postopkovni davčni predpisi. Biti morajo jasna, vnaprej znana in čim bolj stanovitna. Računovodje se s temi pravili srečujemo vsak dan. Običajno bolje poznamo materialne davčne predpise. Poznavanje postopkovnih pravil, ki je za pravilno davčno odmero enako pomembno, pa je pogosto potisnjeno ob stran.

Da bi bili del spremembe na bolje, smo se na Zvezi RFR odločili okrepiti strokovno podporo na področju davčnega postopka. Zato za naročnike revije IKS v oktobru uvajamo brezplačne telefonske nasvete na to temo. Prav tako bomo oktobra organizirali posvetovanje o tem, kaj mora računovodja vedeti o davčnem postopku. Upamo, da bomo s tem k boljšemu delu spodbudili tako računovodje kot tudi finančno upravo in snovalce zakonskih sprememb. Opažamo namreč, da se prav v davčnih postopkih pogosto uporablja argument moči namesto moč argumenta. 

IKS 10/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS