Rezerve in rezervacije pri drugih uporabnikih

Knjiženje rezervacij in rezerv pri drugih uporabnikih je posledica obravnave teh postavk v proračunu. Če je v njem predvidena le proračunska postavka in ji ne sledi tudi oblikovanje sklada, gre za splošno proračunsko rezervacijo. Če pa knjiženju odhodka sledi tudi knjiženje na konte razreda 9, gre za proračunsko rezervo ali rezervni sklad.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 04. 2016 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS