Dnevi računovodij v znamenju davčne reforme

Računovodje, finančniki in revizorji so se že tretjič zbrali na Dnevih računovodij v Portorožu. Tokrat je bila tema okrogle mize davčni sistem in njegova prenova. Svoje poglede na predlagano davčno reformo so podali predstavniki gospodarstva in davčne stroke, ki so bili do predlogov skeptični. Predstavnica vlade, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, Mateja Vraničar Erman, je svojo prisotnost odpovedala, kar je pri sogovornikih in publiki poželo precej kritik.

Kapitalska ustreznost poslovnih bank v Makedoniji

Zveza RFR na Dnevih računovodij vsako leto nagradi štiri najboljše magistrske naloge s področij računovodstva, financ in revizije. Letos je ena od njih magistrska naloga Slavča Nikolovskega z naslovom Kapitalska ustreznost poslovnih bank v Makedoniji. Tema, ki jo obravnava, je v Sloveniji zelo dobro znana in pogosto obravnavana: od kod izvira kapitalska ustreznost oziroma neustreznost poslovnih bank. Magistrska naloga na primeru makedonskega bančnega sistema, kjer se uporabljajo le najpreprostejši pristopi za izračun kapitalske ustreznosti, dokazuje, da je prav zadržana politika upravljanja bilance stanja ključni vir visokih in stabilnih vrednosti kazalca kapitalske ustreznosti v makedonskem bančnem sistemu.

IKS 05/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS