Sodna praksa s področja dohodnine

Sodna praksa s področja dohodnine daje koristne napotke, kako delovati v praksi. Dohodek iz poslovodenja, denimo, sodi med osebne prejemke in se obdavči kot dohodek iz delovnega razmerja, tudi če je plačan po računu. Prejemek po pogodbi z družbo pa se obdavči kot dohodek iz zaposlitve, če je dosežen iz odvisnega razmerja z družbo. Pri povračilih stroškov prehrane med delom ali na službeni poti je pomembno mesto opravljanja dela in to, ali je izdan potni nalog. Pri poračunu regresa in prehrane med delom pa je pomembna vsebina poračuna; če sta vezana na delovno ali poslovno uspešnost, sta obdavčena enako kot plača. Pri bonitetah za osebno vozilo pa še velja, da je ta enaka stroškom za uporabo vozila, če primerljiva tržna cena ni določljiva.

Pregled sodne prakse Sodišča EU, objavljene v reviji IKS

Sodno prakso Sodišča EU je Zveza RFR predstavila v več revijah IKS. Sestavek prinaša pregled vsebin teh sodb in je nastal na pobudo bralcev. Davčnim zavezancem je lahko delovni pripomoček pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja v zvezi z DDV. Zavezanec, ki pride v spor z davčnim organom, na primer glede oprostitve DDV, v preglednici poišče, v kateri sodbi je Sodišče EU obravnavalo to pravico in v kateri reviji IKS je bil objavljen povzetek o njej. Nato prebere še celotno sodbo in se odloči, kako s pomočjo sodne prakse pri pristojnih organih utemeljiti pravilnost svojega ravnanja.

Uveljavljanje ugodnosti iz konvencije v državi, od koder izvira plačilo

Za slovenske zavezance, ki prejemajo dohodke z virom v drugi državi, je ob izplačilu dohodka pogosto predpisan obračun davčnega odtegljaja po tamkajšnjih davčnih predpisih. Če je s to državo sklenjena konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, je lahko v skladu z njo obveznost za obračun davčnega odtegljaja v tej državi v celoti odpravljena ali pa je stopnja davka na viru znižana na stopnjo iz konvencije. Gre za ugodnost, ki jo mora slovenski zavezanec uveljavljati neposredno v državi vira. Zaradi različnih nacionalnih zakonodaj pa je to lahko tudi zapleteno opravilo. Treba je paziti na pravilno določitev davčne osnove, pravilen postopek uveljavljanja olajšave iz konvencije in druge posebnosti davčnega sistema v tej državi.

IKS 05/ 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS