Obravnava zalog materiala v javnem sektorju

Pravne osebe v javnem sektorju praviloma obravnavajo zaloge materiala v skladu s SRS. Nekatere posebnosti pa določajo podzakonski predpisi. To so posebnosti glede načina oblikovanja nabavne vrednosti materiala v zalogi, vzporednega knjiženja nabave in porabe po načelu poslovnega dogodka in denarnega toka ter glede uporabe kontov po kontnih načrtih za javni sektor.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 04. 2016


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS