Obdobje, ko se novosti zgostijo

Čez dober mesec bomo začeli uporabljati nove računovodske standarde. S spremembami, ki so odmev pretekle finančne krize in udejanjajo novo računovodsko direktivo EU, bomo spremenili pravila merjenja in vrednotenja nekaterih sredstev ter poenotili pravila računovodenja različnih organizacij. Sprejemanje več let napovedovanih sprememb je v zaključni fazi, na vrsti je le še soglasje pristojnih ministrstev k njihovi končni verziji. Novosti bo Zveza RFR predstavila v tiskanem Kompletu vodil SRS 2016 in na posvetovanjih konec novembra.

dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 26. 11. 2015

Hitreje kot sprejemanje novih računovodskih standardov potekajo priprave na uvedbo davčnih blagajn. O njih se je govorilo več let, politična odločitev za njihovo uvedbo pa je bila sprejeta pred pol leta. V zadnjem mesecu pred začetkom njihove uporabe bomo morali teorijo prestaviti v prakso. Na posvetovanjih v decembru bomo zato poglobljeno obravnavali računovodski in tehnični vidik prehoda na uporabo davčnih blagajn.

Pred nekaj dnevi, globoko v novembru, med begunsko krizo in na prvi dan postavljanja bodeče žice na južni meji, pa nas je presenetila še napoved davčne reforme. Nova pravila, ki pomembno in dodatno davčno obremenjujejo kapital, bodo očitno dokončno znana šele tik pred novim letom, s katerim se bodo začela uporabljati. Bilo bi naivno tovrstno presenečenje imeti za naključje.

O neprijetnih presenečenjih je že pred 2.500 leti razmišljal kitajski general in filozof Sun Tzu, ki je v Umetnosti vojne zapisal, da vse bitke temeljijo na prevari. Nasprotnika je treba zaposliti s pričakovanimi premiki, na katere se odziva s predvidljivimi ukrepi, in ga v primernem trenutku presenetiti z akcijo, na katero ni bil dovolj pozoren. Proučite davčno reformo in se pripravite nanjo! Mi vam bomo pomagali tako, da vam bomo njeno vsebino podrobno predstavili na decembrskem posvetovanju.

IKS 12/ 2015


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS