Denarnica v centrifugi

Za računovodje povečini velja, da smo konservativni in stanovitni. Do novosti smo običajno zadržani. Za njih se odločimo po tehtnem premisleku ali pa tedaj, ko drugače ne gre. Hitre spremembe sprejemamo z nelagodjem, saj iz izkušenj vemo, da so povezane s slabo premišljenimi rešitvami.

Mag. Matjaž Prusnik
Datum objave: 30. 05. 2013

Mnogi delovni tedni v zadnjem času so bili taki, da so vzbujali nelagodje. Najprej sta bila napovedana uvedba kriznega davka in odlog zvišanja stopenj DDV. Kmalu zatem je bil medijski prostor poln razmišljanj o smiselnosti različnih variant davčnih stopenj. Nato so prišli na vrsto prispevki za zdravstvo in davek na nepremičnine. Na koncu krizni davek ni bil več aktualen, saj je bilo napovedano zvišanje DDV po hitrem postopku.

Lahko bi dejali, da se naše poslovno okolje spreminja v raj za ljubitelje adrenalina.

V reviji IKS govoricam ne sledimo in bomo o spremembah pisali, ko bodo dokončno sprejete. Zvesti pregovorni zadržanosti še naprej namreč poročamo o spremembah, ki so že potrjene oziroma v veljavi. V računovodskem delu pišemo o stroških, povezanih z uporabo osnovnih sredstev, nekaterih posebnostih vodenja zalog, trgovinskih evidencah ter odpisu in konverziji dolga v kapital. V davčnem delu obravnavamo prejemke zaposlenih, DDV v zdravstvu, carinsko skladiščenje in poročanje za Intrastat.

Imamo pa računovodje še eno zanimivo značilnost. Za večino stvari, tudi čas, ugotavljamo finančno vrednost. Lahko bi rekli, da stvari in dogodke gledamo skozi prizmo denarja. Zato ne preseneča, da se ob tolikšni kreativnosti oblikovalcev politik in množici spektakularnih davčnih »idej« že močno oklepamo denarnice.

IKS 06/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS