Priporočila za pripravo premoženjske bilance za leto 2021

Roka za oddajo premoženjske bilance in letnega poročila nista sočasna, pa vendarle je treba še pred zaključkom poslovnega leta poslovne knjige urediti tako, da bo priprava premoženjske bilance potekala brez težav. Med nalogami velja omeniti ureditev kontnega načrta, šifranta partnerjev, ročnosti poslovnih dogodkov in še česa.

Gordana Gliha, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 29. 12. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS