Najem sredstva, pri katerem se najemnina všteva v kupnino

Vse pogostejši so posli, pri katerih se organizacija zaveže, da bo drugi za določeno obdobje dala v najem sredstvo. Istočasno se dogovorita, da bo najemnik to isto sredstvo po preteku najema odkupil, že plačane najemnine pa zmanjšujejo nakupno ceno. Ker taki posli trajajo več let, se organizacije zavejo, da imajo napako v računovodskih izkazih, običajno šele v letu, ko pride do odkupa najetega sredstva.

mag. Andreja Bajuk Mušič
Datum objave: 29. 12. 2021 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS