Lastna raba, sprememba namembnosti in zadržanje blaga po 8. členu ZDDV-1

Davčni zavezanec, ki uporabi blago za dejavnosti, ki ne dajejo pravice do celotnega odbitka, ali za neobdavčljivo dejavnost, mora na podlagi 8. člena ZDDV-1 obračunati DDV. To velja za blago lastne izdelave in blago, ki ga zavezancu izdelajo tretje osebe. Ureditev preprečuje, da bi blago, v zvezi s katerim je bil uveljavljen odbitek DDV, ob uporabi za namene, pri katerih pravice do odbitka DDV ni, ostalo neobdavčeno. Enako velja tudi v primeru zadržanega blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 29. 12. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS