Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2021

Delodajalci oziroma izplačevalci dohodkov morajo do 31. januarja 2022 davčnemu organu predložiti podatke o izplačilu dohodkov. Poročati morajo o nekaterih oproščenih in drugih dohodkih. Ni pa jim treba ponovno posredovati podatkov za tiste, o katerih so poročali že med letom. V nekaterih primerih družbe poročajo tudi o spremembah pri lastniških deležih, če tega niso naredili že notarji. Ne smejo pa pozabiti niti na posredovanje podatkov o naknadnih vplačilih kapitala in vračilih.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 29. 12. 2021 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS