Naknadna vplačila kapitala od leta 2020 pri družbah z omejeno odgovornostjo

Eden od alternativnih načinov financiranja družbe z omejeno odgovornostjo so naknadna vplačila kapitala. Ta so v določenih okoliščinah družbeniki dolžni vplačati. Vendar takšna vplačila ne povečajo osnovnega kapitala ali vložka, ampak postanejo del kapitalskih rezerv. Družbenik jih lahko ob izpolnjenih pogojih namreč dobi tudi vrnjena. Do velikosti vplačanih sredstev njihova vračila niso obdavčena z dohodnino. V presežni velikosti pa so obdavčena z dohodnino enako kot dividende.

Premoženjski davki fizičnih oseb in spremembe v letu 2020

Davki na premoženje obsegajo širok razpon dajatev, ki zadevajo fizične osebe in njihovo lastnino. Med njimi so davek na dediščine in darila, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in davek na vodna plovila. To davčno področje v preteklosti ni doživelo velikih sprememb. Leto 2020 pa prinaša ukinitev davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, ki ga je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ.

Obdavčitev darila v obliki poslovnega deleža

Darilo v obliki poslovnega deleža je pogosto med družinskimi člani. Lahko izvira tudi iz zaposlitve ali je dano v drugih razmerjih. Podaritev deleža je odsvojitev kapitala za namene obdavčitve z dohodnino od dobička iz kapitala. Pri podaritvah deležev partnerjem ali otrokom se lahko ugotavljanje dohodnine od dobička iz kapitala odloži. V nekaterih primerih mora davek plačati tudi obdarjenec.

Zgledi obdavčitve nekaterih vrst dohodkov iz premoženja in kapitala od leta 2020

Obdavčitev dohodkov iz kapitala in premoženja je leta 2020 doživela posodobitev. Stopnja obdavčitve dohodkov iz kapitala je po novem 27,5 %. Sprememba vpliva na dividende, obresti in kapitalske dobičke. Pri obdavčitvi slednjih se stopnja po vsakih petih letih imetništva zmanjša. Po 20 letih so dohodki iz kapitala oproščeni plačila dohodnine. Velja poudariti, da se od leta 2020 med dividende razvršča več vrst dohodkov kot prej. Drugačna je tudi obdavčitev dohodkov iz premoženja.

Vpliv večstranske konvencije na dogovorjeno metodo izogibanja dvojnemu obdavčevanju

Slovenska zakonodaja za odpravo dvojne obdavčitve omogoča izključno metodo odbitka. Tudi večina konvencij o izogibanju dvojemu obdavčevanju, ki jih je sklenila Slovenija, pozna le to metodo. Nekaj držav pa v skladu s konvencijo svojim rezidentom še vedno dovoljuje uporabo oprostitve. Take določbe večstranska konvencija lahko spremeni in od njene uveljavitve se uporablja metoda odbitka.

DDV v obdobju izrednih razmer

V času epidemije novega koronavirusa so bili gospodarstvo in prebivalci deležni treh paketov pomoči. Čeprav se večina ukrepov ni neposredno dotikala področja DDV, so se kljub temu pojavila številna vprašanja. Med njimi velja omeniti dileme glede davčne stopnje, ki se uporablja za zaščitno opremo in storitve dezinfekcije. Ponovno se je pojavilo vprašanje donacij in obravnave brezplačnega blaga. V zvezi s slednjim pa je bila v okviru drugega paketa pomoči celo določena začasna oprostitev obračunavanja DDV.

Delo s skrajšanim delovnim časom in čakanje na delo po tretjem interventnem zakonu

Z 31. majem je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki na delovnopravnem področju prinaša dva ukrepa. Delodajalec lahko delavcem, ki delajo s polnim delovnim časom, najdlje do 31. decembra odredi delo s skrajšanim delovnim časom. Če zanje nima dela, pa jim lahko še za junij odredi čakanje na delo.

AKTUALNA ŠTEVILKA


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS