Premoženjski davki fizičnih oseb in spremembe v letu 2020

Davki na premoženje obsegajo širok razpon dajatev, ki zadevajo fizične osebe in njihovo lastnino. Med njimi so davek na dediščine in darila, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek na dobitke pri klasičnih igrah na srečo in davek na vodna plovila. To davčno področje v preteklosti ni doživelo velikih sprememb. Leto 2020 pa prinaša ukinitev davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč, ki ga je uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ.

mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 24. 06. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS