Naknadna vplačila kapitala od leta 2020 pri družbah z omejeno odgovornostjo

Eden od alternativnih načinov financiranja družbe z omejeno odgovornostjo so naknadna vplačila kapitala. Ta so v določenih okoliščinah družbeniki dolžni vplačati. Vendar takšna vplačila ne povečajo osnovnega kapitala ali vložka, ampak postanejo del kapitalskih rezerv. Družbenik jih lahko ob izpolnjenih pogojih namreč dobi tudi vrnjena. Do velikosti vplačanih sredstev njihova vračila niso obdavčena z dohodnino. V presežni velikosti pa so obdavčena z dohodnino enako kot dividende.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 24. 06. 2020 / DAVŠČINE


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS