Postavke obračuna DDPO v zvezi z združitvami in delitvami

Do združitev in delitev organizacij pogosto prihaja iz poslovnih, finančnih ali organizacijskih razlogov. Takšna statusna preoblikovanja običajno niso brez davčnih posledic, a se jim je mogoče tudi izogniti. Zaradi posebne računovodske obravnave združitev in delitev lahko nastanejo razlike v primerjavi z davčno obravnavo. Te lahko vplivajo na davčno osnovo za DDPO v prihodnjih letih. Tem razlikam so namenjene posebne zaporedne številke obračuna DDPO.

dr. Mateja Drobež Tomšič
Datum objave: 25. 04. 2019


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS